Privacy statement

De Online Kliniek, gevestigd aan Bankaplein 2 2584 EV Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Policy. Op deze pagina tref je altijd de meest recente versie van de Privacy Policy aan.

Algemene informatie AVG
AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om informatie te geven over de rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Contactgegevens:
De Online Kliniek
Bankaplein 2
2584 EV Den Haag
+31 (0) 6 11 80 79 43

Punt 1 – Persoonsgegevens die wij verwerken
De Online Kliniek kan persoons- en medische gegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze geldt voor alle bezoekers van de website/webshop en de informatie die verkregen wordt via ons online huidadvies formulier, contactformulier en andere kanalen zoals onze WhatsApp, e-mail of telefoon (+316 11 80 79 43 / info@deonlinekliniek.nl).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Waarom heeft De Online Kliniek persoonsgegevens nodig?
Voor ons is dit noodzakelijk om de klant (medisch) goed te kunnen behandelen. Daarnaast ook voor het financieel goed afhandelen van de behandeling.

Punt 2 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Online Kliniek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 1. Ras (d.m.v. toesturen van foto’s van je huid)
 2. Gezondheid
 3. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deonlinekliniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Punt 3 – Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Online Kliniek verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van je betaling.
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 3. Je te kunnen bellen, WhatsAppen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 6. Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 7. De Online Kliniek analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 8. De Online Kliniek volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op je behoefte. Op de website van De Online Kliniek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van de computer van de bezoeker en het tijdstip van opvraging en gegevens die browser meesturen. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website van www.deonlinekliniek.nl. De Online Kliniek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 9. De Online Kliniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 10. De Online Kliniek verstrekt persoons- en (eventuele) medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Punt 4 – Geautomatiseerde besluitvorming

 1. De Online Kliniek neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken.
 2. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Punt 5 – Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 1. De Online Kliniek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 2. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij op grond van een wettelijke plicht langer moeten bewaren.
 3. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden.

Punt 6 – Delen van persoonsgegevens met derden

 1. De Online Kliniek verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De Online Kliniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Punt 7 – Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 1. De Online Kliniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
 2. De Online Kliniek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden.
 3. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 4. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we je op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 5. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
 6. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Punt 8 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 2. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De Online Kliniek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 3. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deonlinekliniek.nl.
 4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
 5. De Online Kliniek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Punt 9 – Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 1. De Online Kliniek neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 2. De website van De Online Kliniek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Een bezoeker kan hierdoor zeker zijn dat zijn of haar gegevens veilig via ‘https://’ worden verzonden.
 3. Als jij het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deonlinekliniek.nl.

Punt 10 – Google Analytics

 1. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.
 2. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren.
 3. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van betreffende computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
 4. Wij hebben hier geen invloed op en kunnen om deze reden hier geen verantwoording voor nemen.
 5. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 6. Hier is meer te lezen over het privacybeleid van Google: (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).
 7. Hier kun je meer lezen (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl) over het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
 8. Wil je dat je klikgedrag niet wordt bijgehouden? Dan kan je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor De Online Kliniek.
 9. Je kan de browser-plugin hier downloaden.

Punt 11 – Links

 1. De Online Kliniek (webshop / website) kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten.
 2. De Online Kliniek is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door of via deze websites. Deze websites opereren onafhankelijk van De Online Kliniek. De Online Kliniek heeft hier dan ook geen zeggenschap over.

Punt 12 – Wijzigingen Privacy statement

 1. De Online Kliniek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop De Online Kliniek met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy statement aan te passen. Indien De Online Kliniek de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy statement aanpast en deze aanpassingen wil toepassen op de verstrekte gegevens, wordt je hierover op het opgegeven e-mailadres geïnformeerd. Je kunt schriftelijk of per e-mail bezwaar maken (7 dagen na de verstuurde e-mail met wijzigingen) tegen het gebruik van je gegevens volgens de aangepaste Privacy statement.

Vragen:
Indien je vragen mocht hebben over de Privacy statement van De Online Kliniek, dan kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar info@deonlinekliniek.nl. Ook is er de mogelijkheid schriftelijk contact op te nemen met De Online Kliniek. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze Privacy statement.